Oferta

Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, nie narzucam cennika z góry. Mogę zapewnić, że zaproponowane przeze mnie ceny będą bardzo konkurencyjne na tle okolicznych biur, więc zapraszam do kontaktu i pytań.
Poza standardową comiesięczną obsługą księgowo-rachunkową (obliczenie podatku dochodowego i ewentualnie podatku VAT, obliczenie wynagrodzeń oraz składek ZUS i PIT-4) w cenie usługi zapewniam darmowy odbiór dokumentów od klienta, bezpłatne rozliczenie roczne, szybką (do 12 godzin roboczych) odpowiedź na maile, dostępność do spotkań i pod telefonem w dni robocze od 8:00 do 18:00 (oraz w weekendy na życzenie), a także pomoc we wszelkich sprawach około firmowych, np. wypełnienie dokumentów do kredytu/leasingu firmowego.

W zakres usług świadczonych przez Biuro wchodzi:
– prowadzenie Ewidencji Przychodów dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu;
– prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla podatników rozliczających się na podstawie liniowego bądź progresywnego podatku dochodowego od osób fizycznych;
– prowadzenie Ksiąg Handlowych dla spółek prawa handlowego bądź osób fizycznych;
– sporządzanie deklaracji VAT oraz rocznych deklaracji PIT oraz CIT;
– sporządzanie sprawozdań finansowych;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych;
– pomoc w dochodzeniu swoich należności przez Klienta (noty odsetkowe, monity, potwierdzenia sald);
– sporządzanie list płac oraz obliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy PIT-4;
– sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11);
– prowadzenie teczek osobowych, administrowanie dokumentacją kadrową, rejestracja pracowników w ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;
– pomoc w rozwiązaniu umowy z poprzednim Biurem Rachunkowym.